Do good lives have to cost the earth?

Aquest llibre presenta una selecció molt irregular d’articles al voltant del tema del canvi climàtic que no aporten gairebé cap idea nova i semblen un aparador per a que tot un seguit de gent relacionada amb la preocupació pel medi ambient i la sostenibilitat puguin exposar una altra vegada discursos particulars que sonen a repetits milers de cops i que en casos no s’acaben d’ajustar al tema, em sembla, sinó més aviat als egos dels seus autors.